Arbetsmiljö

 Det finns två typer av arbetsmiljö. Fysiskt arbetsmiljö och psykisk arbetsmiljö. Båda delarna av arbetsmiljöer påverkar dig och din hälsa. Den fysiska arbetsmiljön omfattar tillexempel ljud, ljus eller farliga maskiner. Den psykiska arbetsmiljön handlar om personlig utveckling, hur trygg man är i sitt arbete, stress och mycket annat. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att de anställda trivs och inte skadar sig på arbetet. Dock ska de anställda alltid rapportera till arbetsgivaren om det finns risker eller brister på arbetet. Även komma med förbättringsförslag.

Fysisk arbetsmiljö

Det är vanligt att man kan få ont i tillexempel axlar, rygg eller ögonen på jobbet. Nuförtiden är det också vanligt att man får en så kallad musarm då datorer är en viktig och stor del i många människors arbete. En bra planerad ergonomiskt arbetsplats är en förutsättning för att minska riskerna för belastningsbesvär. Både arbetsgivaren och du själv har ett ansvar för ditt eget välbefinnande. Se över din arbetsplats och se till att du arbetar på ett lämpligt sätt för din kropp. Viktigt att tänka på för att förhindra skador:
– Placeringen på datorskärmen och tangentbordet
– Belysning
– Växla arbetsställningen
Vid stillasittande arbete, växla från sittande och stående arbetsställning om den möjligheten finns
Arbeta nära kroppen
Ta pauser
Avlasta kroppen

Psykisk arbetsmiljö

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till sjukskrivning. Man kan känna allt från ångest, oro, koncentrations- och kommunikationssvårigheter. Det kan leda till att man har svårt för att göra ett bra jobb. Vi alla reagerar olika på påfrestningar. Vissa gånger kan det vara svårt att balansera privatliv och arbetsliv och då kan det påverka vår psykiska hälsa negativt. Trivs man inte med sina kollegor kan det påverka vår psykiska hälsa negativt. Tycker man att man jobbar alldeles för hårt utan att få någon belöning för det kan även det påverka vår psykiska hälsa negativt. Ibland finns det även en koppling om man har en sjukdom, ekonomisk stress, mobbing, diskriminering eller alkohol/drogmissbruk. En bra arbetsgivare ska vara uppmärksam och sätta upp mål anpassat för varje anställd. Om det finns behov av kortare eller flexibel arbetstid ska detta kunna erbjudas. Vid kritiska lägen är det viktigt att arbetsledningen ska kunna ingripa och stötta. Känner du att du inte mår bra och antar att det beror på din arbetsplats bör du vända dig till arbetsgivare. Vill du inte ta det med din chef kan du vända dig till en beteendevetare som kan vara ett stöd för att åtgärda att du mår dåligt.

Förutsättningar för en bra och trevlig arbetsplats:
– Våga säga nej
– Ta pauser
– Be om feedback
– Våga be om hjälp
– Ta hand om dig själv