Startsida

Här är hemsidan för dig som vill veta vad du har för rättigheter på ditt arbete. För dig som vill veta vad du som anställd kan göra för att förhindra skador och ohälsa. Vi delar med oss med en hel del av våra tips och övningar för att du ska orka och kunna leverera ytterligare lite till på ditt arbete. Vi vill underlätta för dig och din vardag och förebygga ohälsa på ditt arbete. Jobbet är en stor och viktig del i de flesta människors liv. Vi ska vara friska och klara av att jobba i otroligt många år. Därför är det extremt viktigt att vi har ett jobb där vi trivs, kan utvecklas och känner att vi gör ett bra jobb. Vet du vad du har för rättigheter på ditt jobb? Vad du och din arbetsgivare kan göra för att förhindra ohälsa och skador? På vår hemsida kan du läsa en hel del om dina rättigheter och vad du och din arbetsgivare kan göra för att du ska trivas och göra ett bra jobb. Om inte din arbetsgivare har tillräckligt med tid eller kunskap för att kunna minska risker eller brister på ditt jobb kan man anlita extra resurs som ansvarar för det området. Det fungerar som en komplettering till det egna arbetsmiljöarbetet. Du spenderar otroligt mycket tid på din arbetsplats. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan ditt jobb och din fritid. Trivs du med ditt privatliv är det större chans att du trivs på ditt jobb. Betydelsefullt att tänka på är också att du måste låta dig återhämta dig efter jobbet, så att inte jobbet tar för mycket tid och energi när du väl är ledig. Hitta ett jobb som får dig att må bra. Vi ägnar många timmar i veckan åt jobb. Det är väldigt stor del av våra liv. Därför är det viktigt att vi hittar ett jobb där vi trivs. Vi alla vill ha ett jobb där vi vet vad vi ska göra. Dit vi kan gå utan att behöva oroa oss för vad som är fel och rätt. Därför är det viktigt att chefen tydligt informerar om dina arbetsuppgifter. Vet du vad du har för arbetsuppgifter skapar det en trygghet och du kan lägga ner din energi på annat. Ett jobb ska vara roligt att gå till. Därför är det inte värt att jobba någonstans där vi inte trivs. Det lönar sig alltså i längden att lägga ner tid och energi åt att hitta en ny arbetsplats om du känner att du inte trivs.

Vad har du för styrkor

Om du vill ha ett arbete som får dig att må bra är det viktigt att du känner dig själv. Vad kan du bidra med till gruppen och vad kan du komplettera med så att ni blir ett komplett team. Det är viktigt att du står för det du arbetar med, det blir både lättare och roligare att göra ett bra jobb. Känner du att du står och trampar i samma hamster-hjul dag ut och dag in prata med din chef och se om ni kan göra något åt din situation. Finns det någonting annat du kan hjälpa till med. Eller kan du ta lite mer ansvar över någon speciell arbetsuppgift. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att ge de anställda den företagshälsovård som krävs beroende på vilket yrke man har. Det är alltså arbetsgivarens skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall. Även att nå upp till en god arbetsmiljö i allmänhet på arbetsplatsen.

Dina rättigheter på ditt arbete:
Lön
Självklart ska du få lön för det arbete du utfört.
– Arbetsvillkor
Känner du till dina villkor på ditt arbete, vad som förväntas av dig på ditt arbete.
– Förmåner
Flera arbetsplatser har förmåner, tillexempel friskvårdsbidrag.
– Semester
Beroende på vart du jobbar har du i minst rätt x veckor semester.

En säker arbetsmiljö

Din arbetsplats ska förhindra och förebygga ohälsa och skador. En otroligt stor och viktig del i de flesta människornas liv är arbetet. Vi spenderar de flesta timmar i veckan där. Därför är det väldigt viktigt att hitta något vi trivs med. En plats där vi kan vara oss själva. En arbetsplats där vi kan känna att vi kan utvecklas och känna att vi bidrar med någonting. Engagerad personal är grundläggande för att alla ska göra ett bra jobb. Av den orsaken är personalvård viktig för att alla anställda ska göra ett bra arbete och trivas på jobbet.
Därför är det vara viktigt att fundera på vad som göra att just du trivs på ditt jobb.
– Hög lön?
– Variation på dina arbetsuppgifter?
Eget ansvar?
Trevliga arbetskollegor?
Bra arbetstider?
En närvarande chef?

 

Självklart är det viktigt att du har de verktyg som krävs för att du ska göra ett bra jobb. Tillexempel en symaskin om du jobbar som sömmerska, möbler om du jobbar i ett möbelvaruhus eller en dator om arbetet kräver det. På de flesta arbetsplatser ska dem erbjuda dig det. Det är alltså ingenting du ska behöva bekosta själv. Fungerar inte det materialet du har fått kolla med din chef vad ni kan göra för att åtgärda det som saknas eller är trasigt.